December 26th, 2013

DungeonSiege

Обувь

Зашла в италику, они все еще "чинят" мои ботинки :-( Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Лучше бы я дождалась конца сезона в калигуле и леди комфорт. Теперь даже рука не поднимается сходить померять. Бюджет на зимнюю обувь уже потрачен.
DungeonSiege

Смотрите, что делается. Зара опять жжет

zara
Вот ссылка https://www.facebook.com/photo.php?fbid=651315064910592&set=a.118883824820388.7014.100000963148452&type=1
И копирую сюда текст на всякий случай

אילנה עמר
זארה - פשוט בושה לא להאמין - לקרוא...זה חשוב... זארה נוקטת תקופה ארוכה באנטי ישראליות ואנטישמיות, למרות שחנויותיה בישראל מכניסות לה כסף רב, בהתחלה זה היה שלא הדפיסו את דגל ישראל עם המחיר בשקלים לצד דגלים ומחירים במדינות אחרות כי הערבים איימו בחרם, עכשיו הם משווקים תיקים עם רקמות של צלב קרס. הגיע הזמן להראות לזארה שגם היהודים במדינת ישראל יודעים לעשות חרם - העבירו לכל מי שאתם יכולים התמונה המצורפת. מזעזע!!!!! אופנת זארה שיווקה תיקים רקומים בצלבי קרס לצד פרחים... כאילו ב"תמימות" נרקמו צלבי הקרס לצד הפרחים והקישוטים האחרים. די! האנטישמיות והשינאה כלפי היהודים בעולם ממשיכה ומנצלת כל הזדמנות להראות את זה..אנו קוראים לכולם להחרים את היצרנים האלה שפוגעים ומזלזלים בנו שוב ושוב. עד כאן!!