January 25th, 2014

DungeonSiege

Порявкала на почту на их сайте

יש לי כמה שאלות להנהלת הדואר ישראל:
1. בדואר המרכזי בבת ים במחלקה לשליחה וקבלת חבילות יש רק עובדת אחת, לפעמים, אחרי השערורייה מהלקוחות באים אליה כדי לעזור - למה לא להעסיק שני עובדים שם?
2. הוסרו כמעט כל הספסלים מהמחלקה לחבילות. תור ארוך של אנשים מקבלים עייפות עוד יותר, יותר שערוריות, למה לעשות את זה?
3. רשימת תפוצה, שבו עובדים מחפשים את החבילה הרצויה, נכתב תמיד ביד, למה לא להגיש ב-Excel? ולחפש מהר יותר ועיניים לא מתעייפות.
4. אם רשימה כזו ב-Excel או כחלק מבסיס נתוני דואר רגיל מופיעה, אתם יכולים, למשל, להביא אותו לצג חיצוני והלקוחות עצמם יחפשו החבילה שלהם.
5. כמה פעמים ניסיתי לגלוש ב-wifi בדואר, הנקודה פועלת, אבל לא ניתן לפתוח את האתרים, גם את האתר האינטרנט של דואר.